De filosofische wortels van de holocaust: psychiatrie, eugenetica, sciëntisme en het verval van moraliteit

De Duitse psychiatrie begon al 20 jaar voordat de Nazi-partij was opgericht met het georganiseerd vermoorden van patiënten door middel van honger-diëten en is daar tot in 1949 mee doorgegaan. In Amerika startte de psychiatrie met massa-sterilisatie programma’s en dergelijke programma’s hebben ook in verschillende Europese landen plaatsgevonden. De Holocaust begon met de moord op meer dan 300.000 psychiatrisch patiënten.

(1998) Gedwongen euthanasie: Hongersterven in de psychiatrie 1914-1949 Bron: semanticscholar.org

Het idee achter eugenetica - rassenhygiëne - dat leidde tot de nazi-holocaust, werd gesteund door universiteiten over de hele wereld. Het begon met een idee dat niet van nature verdedigbaar was en waarvan werd gedacht dat het list en bedrog benodigde. Het resulteerde in een vraag naar mensen met de capaciteiten van nazi's.

De beroemde Duitse holocaust geleerde Ernst Klee heeft de situatie als volgt beschreven:

“De Nazi’s hadden de psychiatrie niet nodig, het was andersom, de psychiatrie had de Nazi’s nodig.”

Een videoreportage van holocaustgeleerde Ernst Klee:

Diagnosticeren en Vernietigen

Kritische psychiater Dr. Peter R. Breggin heeft er jaren onderzoek naar gedaan en zegt er het volgende over:

Het psychiatrische uitroeiingsprogramma was geen verborgen, geheim schandaal van de psychiatrie – tenminste niet in het begin. Het werd in een reeks nationale bijeenkomsten en workshops door vooraanstaande hoogleraren psychiatrie en directeuren van psychiatrische ziekenhuizen georganiseerd. Onder de ziekenhuizen werden zogenaamde euthanasieformulieren verspreid en voor elk sterfgeval werd vervolgens in Berlijn eindgoedkeuring gegeven door een comité van vooraanstaande psychiaters van het land.

In januari 1940 werden patiënten overgebracht naar zes speciale vernietigingsscentra met een staf van psychiaters. Eind 1941 werd het programma clandestien door publieke verontwaardiging gebrek aan enthousiasme van Hitler, maar toen waren al tussen de 100.000 en 200.000 Duitse psychiatrische patiënten vermoord. Sindsdien gingen afzonderlijke instellingen, zoals die in Kaufbeuren, op eigen initiatief verder, waarbij ze zelfs nieuwe patiënten opnamen met het doel ze te vermoorden. Aan het eind van de oorlog waren veel grote instellingen volkomen leeg en schattingen van verschillende oorlogstribunalen, waaronder dat van Neurenberg, lopen uiteen van 250.000 tot 300.000 doden, voornamelijk patiënten van psychiatrische ziekenhuizen en tehuizen voor geestelijk gehandicapten.

Psychiater Frederic Wertham, geenszins een radicale criticus van zijn vak, verdient de lof de eerste te zijn die de rol van de psychiatrie in Nazi Duitsland heeft beschreven: …

“Het tragische is dat de psychiaters geen bevel nodig hadden. Zij handelden op eigen initiatief. Zij voerden geen doodstraf uit die door iemand anders was uitgesproken. Zij waren de wetgevers die de regels bepaalden om te beslissen wie dood moest; zij waren de bestuurders die de procedures uitwerkten, patiënten en plaatsen leverden en de methoden voor het doden bepaalden; zij spraken een vonnis van leven of dood uit in elk individueel geval; zij waren de beulen die de vonnissen uitvoerden of – zonder dat ze ertoe werden gedwongen – hun patiënten uitleverden om in andere instellingen vermoord te worden; zij leidden het langzame sterven en sloegen dat dikwijls gade.”

De band tussen Hitler en psychiaters was zo nauw dat veel uit Mein Kampf letterlijk overeenkomt met de taal en de toon uit de belangrijke internationale vakbladen en psychiatrische studieboeken uit die periode. Om enkele van vele van dergelijke passages in Mein Kampf te citeren:

“Eisen dat zwakzinnigen belet wordt even zwakzinnig nageslacht voort te brengen is een eis die om de meest zuivere reden wordt gesteld en, indien systematisch uitgevoerd, de meest humane daad van de mensheid betekent…”

“Zij die fysiek en geestelijk ongezond en onwaardig zijn, moeten hun lijden niet in de lichamen van hun kinderen laten voortduren… ”

“Het voorkomen van de mogelijkheid en de gelegenheid tot voortplanten bij fysiek gedegenereerden en geesteszieken … zou de mensheid niet alleen van een immens ongeluk bevrijden, maar tevens leiden naar een herstel dat vandaag de dag nauwelijks denkbaar lijkt.”

Nadat hij de macht had gegrepen, kreeg Hitler steun van psychiaters en sociale wetenschappers van over de hele wereld. Veel artikelen in de meest toonaangevende medische vakbladen van de wereld bestudeerden en prezen Hitlers eugenetische wetgeving en beleidsmaatregelen.

De patiënten werden gedood voor hun eigen bestwil en voor dat van de gemeenschap.

(1938) Uitroeiing van het leven onwaardige levens (Vernichtung lebensunwerten Lebens) Bron: Hoogleraar psychiatrie Alfred Hoche

Eugenetica in de hedendaagse psychiatrie

Er zijn sterke aanwijzigingen voor eugenetische motieven in de hedendaagse psychiatrie.

 1. Antipsychotica: De top 3 meest dodelijke antipsychotica (Seroquel, Risperdal en Zyprexa) komt overeen met de top 3 meest voorgeschreven antipsychotica. De moderne antipsychotica zijn 10x duurder en tot 41% dodelijker dan de oude antipsychotica van 20 jaar geleden. Antipsychotica maakt gebruikers chronisch ziek en verkorten het leven met minstens 30 jaar.

  (2009) Onderzoek kan aanleiding geven tot heroverweging van medicijnen tegen schizofrenie Bron: Reuters (The Lancet) (PDF)

  Volgens een grote studie hebben patiënten 40% kans op goed herstel zonder behandeling terwijl antipsychotica de kans tot herstel reduceert tot nehil. Alternatieve niet-medische psychotherapeutische behandelopties die in eerste experimenten tot 90% kans op goed herstel potentieel hebben aangetoond werden stelselmatig verdrukt.

  Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

 2. ADHD: ADHD medicatie veroorzaakt agressie en psychose waartegen antipsychotica wordt voorgeschreven. Het aantal antipsychotica voorschriften aan kinderen in Nederland groeide in 2010 met 49%. Er is bewijs dat er een relatie bestaat tussen de groei in ADHD medicatie voorschriften en antipsychotica voorschriften.

 3. Antidepressiva: Antidepressiva hebben verdachte bijwerkingen terwijl een neppil met een bijwerking (actieve placebo) die gebruikers het gevoel geeft dat er iets in het lichaam gebeurt, net zo effectief is als antidepressiva bij patiënten met een klinische zware depressie.

  (2008) Effectiviteit van antidepressiva: een bewijsmythe opgebouwd uit duizend gerandomiseerde onderzoeken? Bron: PhilPapers

  Antidepressiva verdubbelen tot vertienvoudiging het risico op zelfmoord en honderden hoogleraren sloegen alarm dat antidepressiva extreem geweld als bijwerking kan hebben. Sommige tijdschriften publiceerden zelfs covers met de titel “Killer Pillen”.

  (2010) Een misdadige bijwerking Hard wetenschappelijk bewijs dat antidepressiva de oorzaak kunnen zijn van extreem gewelddadig gedrag is er niet, maar de aanwijzingen stapelen zich wel op. Bron: Trouw (2009) Pillen van de duivel Bron: REVU. [Online] (2008) Gesjoemel met zelfmoordcijfers: Wonderpil, neppil, zelfmoordpil Bron: VARA/VPRO Noorderlicht

  Antidepressiva veroorzaken genetische schade in het sperma en in de foetus die mannen onvruchtbaar maakt, die de kans op een miskraam met 68% verhoogd of die ervoor zorgt dat kinderen worden geboren met geboorteafwijkingen, zoals in het specifiek een verzwakt hart dat het risico op vroegtijdig overlijden bij kinderen aanzienlijk verhoogt.

  De bijwerkingen van antidepressiva zijn verdacht wanneer het bekend is dat een actieve placebo bij vrijwel alle patiënten net zo effectief is.

Volgens honderden geleerden is de diagnose ADHD bedrog. Opvallend is dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) stil is.

De voormalig voorzitter van de vereniging, dr. Cees Renckens, bleek leden op te roepen de Nazi-mentaliteit aan te nemen. Tijdens een kerstrede citeerde de voorzitter met lof Nazi's met als boodschap dat men op kwakzalverij moet reageren zoals de Nazi Hermann Göring reageerde wanneer hij het woord cultuur hoorde.

Nazi Hermann Göring: “Wanneer ik het woord cultuur hoor, dan ontgrendel ik mijn pistool.

In een Volkskrant opiniestuk ging de voorzitter vlak voor zijn aftreden tekeer tegen kritiek-hebbers op de psychiatrie, een extra aanwijzing voor een ideologisch-gemotiveerde verdediging van wat door veel wetenschappers als een van de meest ondeugdelijke praktijken in de wetenschap wordt gezien.

(2012) De antipsychiatrie heeft veel schade aangericht De waarheid is dat de komst van de antipsychotica in de jaren vijftig de psychiatrie en het leven van psychotische patiënten humaniseerde en hen verloste van extreme angsten, hallucinaties en bewegingsstoornissen. Dat schrijft Cees Renckens, bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Bron: Volkskrant

Een artikel van de bekende filosoof Bonnie Burstow, een anti-psychiatrie geleerde (iemand die betrokken is bij kritiek op de psychiatrie), toont een meer actueel perspectief op eugenetica in de psychiatrie.

(2019) Psychiatrische eugenetica toen en nu — zeker weten dat het nog steeds gebeurt! Degenen die zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn gedoemd het te herhalen.” (George Santayana) Bron: Mad In America

Eugenetica in de hedendaagse samenleving

Eugenetica is de laatste jaren een actueel onderwerp. In 2019 voerde een groep van meer dan 11.000 wetenschappers aan dat eugenetica kan worden gebruikt om de wereldbevolking te verminderen.

(2020) Het eugenetica-debat is nog niet voorbij - maar we moeten op onze hoede zijn voor mensen die beweren dat het de wereldbevolking kan verminderen Andrew Sabisky, een adviseur van de Britse regering, nam onlangs ontslag vanwege opmerkingen ter ondersteuning van eugenetica. Rond dezelfde tijd veroorzaakte de evolutiebioloog Richard Dawkins - vooral bekend van zijn boek The Selfish Gene - controverse toen hij tweette dat hoewel eugenetica moreel betreurenswaardig is, het “zou werken”. Bron: Phys.org (2020) Eugenetica is een trend. Dat is een probleem. Elke poging om de wereldbevolking te verminderen moet gericht zijn op reproductieve rechtvaardigheid. Bron: Washington Post

In 2014, New York Times journalist Eric Lichtblau published the book The Nazis Next Door: How America Became a Safe Haven for Hitler's Men, which showed that more than 10,000 high-ranking Nazis emigrated to the United States after World War II. Their war crimes were quickly forgotten, and some received help and protection from the US government.

(2014) The Nazis Next Door: Hoe Amerika een veilige haven werd voor Hitlers mannen Bron: Amazon.com

(2020) Begint Amerika op het pad van nazi-Duitsland?

wayne allyn root

Ik kan niet uitdrukken hoe echt verdrietig het schrijven van deze opinie mij heeft gemaakt. Maar ik ben een patriottische Amerikaan. En ik ben een Amerikaanse Jood. Ik heb het begin van nazi-Duitsland en de Holocaust bestudeerd. En ik zie duidelijk parallellen met wat er vandaag in Amerika gebeurt.

OPEN JE OGEN. Bestudeer wat er gebeurde in nazi-Duitsland tijdens de beruchte Kristallnacht. De nacht van 9 op 10 november 1938 markeerde het begin van de aanval van de nazi's op de joden. Joodse huizen en bedrijven werden geplunderd, geschonden en in brand gestoken terwijl de politie en "goede mensen" toekeken. Nazi's lachten en juichten terwijl boeken werden verbrand.

Wayne Allyn Root - bestsellerauteur en nationaal gesyndiceerde talkshowhost op USA Radio Network

Bron: Townhall.com

New York Times-columnist Natasha Lennard zei onlangs het volgende:

natasha lennard (2020) Gedwongen sterilisatie van arme gekleurde vrouwen Er hoeft geen expliciet beleid van gedwongen sterilisatie te zijn om een eugenetisch systeem te laten bestaan. Genormaliseerde verwaarlozing en ontmenselijking zijn voldoende. Dit zijn Trumpiaanse specialiteiten, ja, maar zo Amerikaans als appeltaart. Bron: The Intercept

Embryoselectie

Embryoselectie is een modern voorbeeld van eugenetica dat laat zien hoe gemakkelijk het idee wordt geaccepteerd door het kortetermijn eigenbelangs perspectief van mensen.

Ouders willen dat hun kind gezond en welvarend is. De keuze voor eugenetica bij ouders leggen zou een plan kunnen zijn voor wetenschappers om hun anders moreel verwerpelijke eugenetische overtuigingen en praktijken te rechtvaardigen. Ze kunnen meeliften op de rug van ouders die mogelijk factoren in gedachten hebben zoals financiële zorgen, hun carrièremogelijkheden en soortgelijke prioriteiten die mogelijk geen optimale invloed hebben op de menselijke evolutie.

De snel groeiende vraag naar embryoselectie laat zien hoe gemakkelijk het voor mensen is om het idee van eugenetica te accepteren.

(2017) China's omarming van embryoselectie roept netelige vragen op over eugenetica In het Westen roept embryo selectie nog steeds angst op over het creëren van een elite genetische klasse, en critici spreken van een gladde helling naar eugenetica, een woord dat gedachten oproept aan nazi-Duitsland en raciale zuivering. In China mist eugenetica echter dergelijke bagage. Het Chinese woord voor eugenetica, yousheng, wordt in bijna alle gesprekken over eugenetica expliciet als positief gebruikt. Yousheng gaat over het baren van kinderen van betere kwaliteit. Bron: Nature.com (2017) Eugenics 2.0: we staan aan het begin van het kiezen van onze kinderen Bent u een van de eerste ouders die de koppigheid van hun kinderen uitkiest? Omdat machine learning voorspellingen uit DNA-databases ontgrendelt, zeggen wetenschappers dat ouders opties kunnen hebben om hun kinderen te selecteren als nooit tevoren. Bron: MIT Technology Review

De filosofische wortels van de holocaust

De oorsprong van de Holocaust was niet haat, maar een zich in die tijd ontwikkelende status-quo van het internationale psychiatrische en wetenschappelijke establishment dat geloofde dat de menselijke geest causaal 'ontstaat' in de hersenen (het filosofische concept psychopathologie).

Het is te zien in de flyer van het eerste eugeneticacongres dat een duidelijke link met de psychiatrie laat zien.

eugenics congres flyer promotion Eugenetica is de zelfsturing van de menselijke evolutie

In de wetenschap heeft het onvermogen om de zin van het leven te definiëren geresulteerd in een ideaal om de moraliteit af te schaffen.

GM: science out of control 110 (2018) Immorele vooruitgang: loopt de wetenschap uit de hand? Voor veel wetenschappers zijn morele bezwaren tegen hun werk niet geldig: wetenschap is per definitie moreel neutraal, dus elk moreel oordeel daarover weerspiegelt eenvoudig wetenschappelijk analfabetisme. Bron: New Scientist

Hoewel persoonlijke haat de reden zou kunnen zijn dat groepen mensen zoals de joden werden opgenomen in het oorspronkelijk psychiatrische uitroeiingsprogramma, de opkomst van de nazi's volgde op een sterke vraag om te breken met moraliteit (en daarmee religies) vanuit de psychiatrie als een eervolle tak van een groter internationaal wetenschappelijk establishment dat probeerde zich te bevrijden van morele beperkingen namens de als 'groter goed' beschouwde wetenschappelijke vooruitgang.

(2016) Waarom haatte Adolf Hitler de Joden? In "Mein Kampf", gepubliceerd in twee delen, in 1925 en 1926, legt Hitler zelf uit dat hij geen speciale gevoelens voor joden had voordat hij in 1908 naar Wenen verhuisde, en dat hij zelfs toen aanvankelijk gunstig over hen dacht. Hij begon Joden pas te haten na het verlies van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog, waarvoor hij de Joden verantwoordelijk hield. Bron: Haaretz

Psychiater Peter R. Breggin:

De band tussen Hitler en psychiaters was zo nauw dat veel uit Mein Kampf letterlijk overeenkomt met de taal en de toon uit de belangrijke internationale vakbladen en psychiatrische studieboeken uit die periode.

Nadat hij de macht had gegrepen, kreeg Hitler steun van psychiaters en sociale wetenschappers van over de hele wereld. Veel artikelen in de meest toonaangevende medische vakbladen van de wereld bestudeerden en prezen Hitlers eugenetische wetgeving en beleidsmaatregelen.

Het ideaal van de wetenschap om moraliteit af te schaffen en de daaruit voortvloeiende ideeën die door een wetenschappelijk establishment worden gepropageerd als een groter goed voor de mensheid, is moeilijk te betwisten voor individuele mensen. Het zou 'filosofie voorbij de wetenschap' vereisen om dat te doen en de wetenschap stond nog in de kinderschoenen en vocht zich een weg de wereld in door filosofie en religies te onderdrukken, zoals blijkt uit het volgende citaat van filosoof Friedrich Nietzsche in Beyond Good and Evil (Hoofdstuk 6 – Wij geleerden).

Friedrich Nietzsche

De onafhankelijkheidsverklaring van de wetenschappelijke mens, zijn emancipatie van de filosofie, is een van de subtielere nawerkingen van democratische organisatie en desorganisatie: de zelfverheerlijking en eigendunk van de geleerde mens is nu overal in volle bloei, en in zijn beste lente - wat niet wil zeggen dat in dit geval zelflof zoet ruikt. Ook hier roept het instinct van de bevolking, “Vrijheid van alle meesters!” en nadat de wetenschap zich met de gelukkigste resultaten heeft verzet tegen de theologie, wiens “dienstmaagd” het te lang had geduurd, het stelt nu in zijn baldadigheid en indiscretie voor om wetten voor de filosofie vast te stellen, en op zijn beurt om de 'meester' te spelen - wat zeg ik! om de FILOSOOF voor eigen rekening te spelen.

Het laat de weg zien die de wetenschap al sinds 1850 is ingeslagen. De wetenschap heeft zich willen ontdoen van religies, filosofie en moraliteit.

Wanneer wetenschap autonoom wordt beoefend en zich van elke invloed van de filosofie wil ontdoen, brengt het 'kennen' van een wetenschappelijk feit noodzakelijkerwijs zekerheid met zich mee. Zonder zekerheid zou filosofie essentieel zijn, en dat zou voor elke wetenschapper duidelijk zijn, wat het niet is.

Het betekent dat er een dogmatisch geloof in het spel is (een geloof in uniformitarisme) dat de autonome toepassing van wetenschap legitimeert zonder na te denken of het werkelijk 'goed' is wat er wordt gedaan (d.w.z. zonder moraliteit).

Het idee dat de feiten van de wetenschap geldig zijn zonder filosofie resulteert in de natuurlijke neiging om moraliteit volledig af te schaffen.

Dit zou kunnen verklaren waarom in die donkere tijd vóór de Holocaust de moraliteit gedoemd was om terrein te verliezen tegenover een internationaal wetenschappelijk establishment dat in die tijd zijn hoogtepunt bereikte. De opkomst van de wetenschap resulteerde in een poging om de mensheid van moraliteit te ontdoen.

De wortel van het probleem dat leidde tot de nazi-holocaust en barbaarse (immorele) praktijken was daarom de voorafgaande evolutie van de wetenschap die resulteerde in de onderdrukking van filosofie en moraliteit.