Dossier Antipsychotica

Antipsychotica is het meest winstgevende medicijn-type van de farmaceutische industrie. Antipsychotica verkort het leven met minstens 30 jaar volgens de officiële cijfers in de psychiatrie. De top 3 meest dodelijke antipsychotica (Seroquel, Risperdal en Zyprexa) komt overeen met de top 3 meest voorgeschreven antipsychotica en de moderne antipsychotica zijn 10x duurder en tot 41% dodelijker dan de oude antipsychotica van 20 jaar geleden. Dat kan geen toeval zijn.

(2009) Onderzoek kan aanleiding geven tot heroverweging van medicijnen tegen schizofrenie Schizofreniepatiënten die een goedkoop ouder medicijn krijgen, hebben minder kans om vroegtijdig te overlijden dan mensen die nieuwere behandelingen krijgen, ondanks de bekende nadelige bijwerkingen van het oudere product, zeiden Finse onderzoekers maandag. Bron: Reuters (The Lancet) (PDF)

Er zijn bij antipsychotica sterke aanwijzingen voor het bestaan van eugenetische motieven.

Detlef Petry (2014) Dr. Detlef Petry: Patiënten worden opzettelijk vroege dood in gejaagd met antipsychotica Bron: Tijdschrift Deviant

Farmaceutische bedrijven blijken opzettelijk dodelijke bijwerkingen geheim te houden en betaalden daarvoor geregeld grote schadevergoedingen en boetes die, hoewel soms vele miljarden dollars in omvang, slechts een tikje op de vingers zijn als wordt gekeken naar de winst die antipsychotica heeft opgeleverd.

Farmaceut Eli Lilly betaalde in 2009 een schadevergoeding van $1.42 miljard USD voor het verzwijgen van dodelijke bijwerkingen van het antipsychoticum Zyprexa en maakte in datzelfde jaar nog steeds winst en ook farmaceut AstraZeneca moest een miljarden dollar schadevergoeding betalen voor het verzwijgen van dodelijke bijwerkingen van het antipsychoticum Seroquel.

Psychiaters zijn de schuldige

Een farmaceutisch bedrijf bedenkt het niet en handelt met een eenvoudige mentaliteit: "doe jij het niet dan doet een ander het wel". Het zijn de psychiaters die bepalen wat er wordt voorgeschreven en een bedrijf leert snel genoeg wat het moet maken om te verkopen.

Na het bekend worden van het verzwijgen van dodelijke bijwerkingen en marketing voor oneigenlijk gebruik van het antipsychoticum Risperdal door het Belgische farmaceutische bedrijf Janssen-Cilag, een dochter van Johnson & Johnson, reageerde de CEO met het volgende waarin hij de schuld verlegt naar psychiaters.

“Als dat de realiteit weerspiegelt, kan ik me niet voorstellen dat de FDA er de voorbije jaren niets tegen heeft ondernomen”, reageert Christian De La Porte, medisch directeur bij Janssen Pharmaceutica.

Hij verwijst voor de verantwoordelijkheid over het off label- gebruik overigens ook naar de psychiaters die het product voorschrijven. “Het is geen medicatie die je vrij kunt krijgen die wordt voorgeschreven. Wij hebben er geen zeggenschap over of zij de medicatie voorschrijven binnen of buiten de goedgekeurde indicaties. Het lijkt me onmogelijk dat plots alle psychiaters zo beïnvloed worden door marketing dat ze allemaal op een ongecontroleerde manier beginnen voor te schrijven aan patiënten die daaraan kunnen overlijden. Indien dat wel het geval is, zit er ook een groot ethisch probleem bij de psychiaters.”


Alternatieve behandelingen

Antipsychotica vermindert de kans op herstel van psychose. Zonder behandeling hebben mensen 40% kans op herstel na 2 jaar. Met antipsychotica behandeling is de kans op herstel nehil, terwijl de medicijnen volgens officiële cijfers het leven met minimaal 30 jaar verkorten.

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Alternatieve behandelinitiatieven zijn stelselmatig verdrukt. Een voorbeeld is het verhaal van de Amerikaanse hoogleraar Loren Mosher, directeur schizofrenie-onderzoek bij de National Institute of Mental Health (NIMH) in Amerika van 1968 tot 1980, een van de hoogste posities in de psychiatrie in zijn tijd.

De professor vond een effectieve en meer humane behandelmethode uit voor het behandelen van de meest ernstige psychische problemen dat hij Soteria psychotherapie noemde. Met geld van de NIMH had Mosher zijn eerste Soteria huis geopend in Santa Clara, Californië in 1971.

De behandeling, hoewel een eerste experiment, bood voor 90% van de patienten een kans op goed herstel zonder gebruik van antipsychotische medicatie.

In het Soteria huis leefden schizofrenie patiënten medicatievrij met jonge niet-professionele verpleegkundigen die getraind waren om naar mensen te luisteren en ze te begrijpen, om ze vriendschap en gezelschap te bieden. De professor teste zijn idee dat “schizofrenie in veel gevallen kan worden verholpen met behulp van betekenisvolle relaties in plaats van met medicijnen, en dat dergelijke behandeling uiteindelijk tot onmiskenbaar gezondere levens leidt.”

Het Soteria huis experiment werkte beter dan de professor had verwacht. In de initiële zes weken, herstelden de patiënten net zo snel als de patiënten die met medicijnen werden behandeld in ziekenhuizen.

De bekende bestseller auteur en journalist Robert Whitaker noteert:

Maar het verschil was dat de Soteria patiënten langer gezond bleven. De terugvals cijfers waren veel lager voor de Soteria groep in zowel één als twee jarige follup-up studies. De Soteria patiënten funktioneerden ook sociaal veel beter. Ze waren beter in staat om hun baan te behouden of om school te volgen.

Het succes van prof. dr. Loren Mosher met zijn niet-professionele zorgverleners en zonder medicijnen, beschaamden de gevestigde psychiatrie.

De National Institute of Mental Health zette de financiering van het Soteria huis stop zodat het geforceerd werd om te sluiten. In 1998 walgte de professor dermate erg van de gevestigde psychiatrie dat hij een aftredingsbrief schreef aan de American Psychiatric Association.

Open Dialoog psychotherapie

Inmiddels is er Open Dialoog psychotherapie dat voor de meeste schizofrenie patiënten een goede kans op herstel kan bieden zonder gebruik van antipsychotische medicijnen.

(2022) De-psychiatrisering en de belofte van open dialoog psychotherapie Open Dialogue (OD) is ontwikkeld in Finland en is een multiprofessioneel, continu, behoefte- en ambulant model voor psychiatrische ondersteuning bij een crisis. De methodologie vertegenwoordigt een verschuiving van het psychiatrische paradigma naar een focus op betekenisgeving, gemeenschappelijke taal en het opnemen van een netwerk van verschillende stemmen in het behandelingsproces. Bron: Mad in America

Eugenetische motieven

De Duitse psychiatrie begon al 20 jaar voordat de Nazi-partij was opgericht met het georganiseerd vermoorden van psychiatrisch patiënten door middel van honger dieten en is daar tot in 1949 mee doorgegaan (zie dossier Holocaust). In Amerika startte de psychiatrie met massa-sterilisatie programma’s en dergelijke programma’s hebben ook in verschillende Europese landen plaatsgevonden. De Holocaust begon met de moord op meer dan 300.000 psychiatrisch patiënten. De verdachte bijwerkingen en feiten rond antipsychotica behandeling tonen sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van eugenetische motieven.

Het gezegde is, van het verleden moet je leren.

Een artikel van de bekende filosoof Bonnie Burstow, een anti-psychiatrie geleerde (iemand die betrokken is bij kritiek op de psychiatrie), toont een meer actueel perspectief op eugenetica in de psychiatrie.

(2019) “Psychiatrische eugenetica toen en nu — zeker weten dat het nog steeds gebeurt!” “Degenen die zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn gedoemd het te herhalen.” (George Santayana) Bron: Mad In America