Dossier ADHD

ADHD medicijnen veroorzaken psychose en agressie. Er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van eugenetische motieven waarbij kinderen met ADHD medicatie een psychose worden ingedreven om ze met het lucratieve antipsychotica - het meest winstgevende medicijn-type van de farmaceutische industrie - gecontroleerd te laten sterven.

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck waarschuwt er al meer dan 10 jaar voor via zijn website www.adhdfraude.net. Hij is begin 2013 vrijgesproken door de Orde van Apothekers van België na een anonieme aanklacht dat hij ouders en kinderen via zijn website met "informatie en adviezen van bedenkelijk allooi" zou weghouden bij ADHD medicatie. Dat betekent dat zijn bewering dat ADHD medicatie met opzet psychose veroorzaakt correct moet zijn. Dat concludeert ook een journalist van Pharmaceutisch Weekblad.

Dag [pseudoniem],

Momenteel ben ik een beetje aan het zoeken naar de waarheid wat betreft ADHD-medicatie en antipsychotica. Ik las net het gruwelverhaal van iemand die kronkelend op de grond lag en antipsychotica moest innemen (gedwongen via de rechter) op de site www.zielenknijper.nl. In hoeverre is dat waar gebeurd en wie zijn die gevaarlijke artsen?

Kun je me meer informatie geven waar dit soort schrijnende cassussen vandaan komen? Je mag eerlijk van me weten dat ik als apotheker/redacteur al enige tijd mijn twijfels heb (eigenlijk zijn het geen twijfels, want ik heb genoeg aanwijzingen dat er van alles mis is, www.adhdfraude.net) over de veiligheid van psychiatrische medicatie.

Als vakredacteur bij het PW zou ik graag meer weten over de gevaarlijke achtergronden hiervan. Liefst met ervaringen van mensen uit de kliniek. Anoniem mag natuurlijk.

Waarom staan deze zaken niet metersgroot in de dagbladen?

Kortom: wat is nu de waarheid over ADHD medicatie en hoe weet ik dat zeker?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Marc de Leeuw
Redacteur Pharmaceutisch Weekblad
Email: m.de.leeuw@pw.nl
Tel. 070-3737316

(2009) Gezondheid ADHD’ers op het spel Medicatie toch veilig volgens het CBG... Recente studies wijzen op mogelijke gevaren van ADHD-medicatie. “Methylfenidaat verwoest neuronen en veroorzaakt psychoses en manieën”, zo stelt de Belgische apotheker Fernand Haesbrouck. Toch is het aantal gebruikers van deze medicatie de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bronnen: Pharmaceutisch Weekblad (PDF)

Het aantal antipsychotica-voorschriften aan kinderen groeit zeer hard. In 2010 was de groei 49% in vergelijking met een jaar eerder. De Belgische hoogleraar psychiatrie Walter Vandereyken stelde in 2012 in de Belgische krant De Standaard dat hij de tendens waarnam dat psychiaters kinderen met de diagnose ADHD steeds vaker antipsychotica voorschrijven. Hijzelf zocht de verklaring in “toenemende kritiek op ADHD medicatie”. Antipsychotica zijn veel zwaarder dan ADHD medicatie dus de verklaring lijkt niet aannemelijk. Zijn waarneming toont echter aan dat er met zekerheid een verband bestaat tussen de forse groei in aantal ADHD medicatie voorschriften en antipsychotica voorschriften.

(2012) Prof. dr. Walter Vandereyken: Gebruik antipsychotica piekt bij kinderen Steeds meer kinderen krijgen zware anti-psychotica voorgeschreven. Artsen spreken van een zorgwekkende ontwikkeling, omdat weinig bekend is over de bijwerkingen van de vaak zware medicatie, vooral bij kinderen. Bronnen: De Standaard | RTL Nieuws

“ADHD is een verzinsel” schreef een gerenommeerde hoogleraar op de cover van het Belgische magazine Knack (700.000 lezers).

Antipsychotica verkort het leven van gebruikers met gemiddeld 30 jaar (zie dossier Antipsychotica). De top 3 meest voorgeschreven antipsychotica (Seroquel, Risperdal en Zyprexa) komt overeen met de top 3 meest dodelijke antipsychotica, hetgeen tevens de nieuwste antipsychotica zijn (Finse studie in The Lancet). De nieuwste antipsychotica is 10x duurder en tot 41% dodelijker dan de oude antipsychotica van 20 jaar geleden. Dat kan geen toeval zijn.

Daarbij is er de geschiedenis als aanwijziging. De Duitse psychiatrie begon al 20 jaar voordat de Nazi-partij was opgericht met het georganiseerd vermoorden van psychiatrisch patiënten door middel van honger dieten en is daar tot in 1949 mee doorgegaan (zie dossier Holocaust). In Amerika startte de psychiatrie met massa-sterilisatie programma’s en dergelijke programma’s hebben ook in verschillende Europese landen plaatsgevonden. De Holocaust begon met de moord op meer dan 300.000 psychiatrisch patiënten. De verdachte bijwerkingen en feiten rond ADHD en antipsychotica behandeling tonen sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van eugenetische motieven.

Het gezegde is, van het verleden moet je leren.

Een artikel van de bekende filosoof Bonnie Burstow, een anti-psychiatrie geleerde (iemand die betrokken is bij kritiek op de psychiatrie), toont een meer actueel perspectief op eugenetica in de psychiatrie.

(2019) Psychiatrische eugenetica toen en nu — zeker weten dat het nog steeds gebeurt! Degenen die zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn gedoemd het te herhalen.” (George Santayana) Bron: Mad In America